Fairstar-emisjon i boks

Fairstar Heavy Transport har fullført en rettet emisjon på 4,32 millioner aksjer. Dette skal pengene gå til.

Fairstar Heavy Transports skip Fjord - Foto: Selskapet
Energi

Fairstar Heavy Transport har fullført en rettet emisjon mot norske og internasjonale institusjonelle investorer, går det frem av en børsmelding.Emisjonen omfatter 4.317.500 nye aksjer til kurs 12,50 kroner per aksje, slik at bruttoprovenyet beløper seg til rundt 54 millioner kroner.Provenyet skal gå til å opprettholde en solid balanse.ABG Sundal Collier og Carnegie hadde oppdraget som tilretteleggere.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs