Dagens dobbel fra Grenland

Grenland Group melder om nyåpning av kontor - og oppkjøp.

Hallgeir Skogen - Grenland Groups grunnlegger og tidligere toppsjef - Foto: Finansavisen

Grenland Group etablerer seg i Bergen med egne kontorer i Milleniumbygget like ved Bergen Lufthavn Flesland, går det frem av en melding.Samtidig har selskapet undertegnet intensjonsavtale om overtagelse av det veletablerte Bergen-selskapet CIC Engineering AS, som etter overtagelsen bli lagt inn som en del av forretningsområdet Grenland Group Offshore Partner- Med denne satsingen styrker vi nærheten til våre kunders drifts- og prosjektorganisasjoner, sier konsernsjef Hallgeir Skogen i en kommentar.Partene er enige om ikke å opplyse om avtalens verdi. Transaksjonen er forutsatt due diligence og godkjennelse i styrene.