Fant olje ved Snorre-feltet

Det er funnet olje i en brønn 25 kilometer nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen,

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil

BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 374 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/5-1 S. Brønnen er om lag 25 kilometer nordøst for Snorrefeltet i Nordsjøen, opplyser Oljedirektoratet i en melding.Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura til øvre trias reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).Det ble påvist olje i Cookformasjonen. Statfjordformasjonen var tørr.Rettighetshaverne vil vurdere ressurspotensialet nærmere ved å bore en avgrensningsbrønn som et sidesteg fra brønn 34/5-1 S.Her finner du hele meldingen