Flagger i Seabird

Fond står frem som storaksjonær i Seabird.

Fartøyet M/V Aquila Explorer fra SeaBird Exploration - Foto: Selskapet

Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalformidling AS kjøpte mandag 446.492 aksjer i Seabird Exploration LTD.Fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning AS eier etter dette 6.849.492 aksjer i Seabird Exploration LTD, som utgjør en eierandel på 5,15 prosent av aksjene i selskapet.