Fredly: - Jeg har fullt belegg for anslaget

Arne Fredly er sikker på at Norse vil kunne bore 350-400 brønner på Barnett-formasjonen ved bruk av simofracking.

Foto: Scanpix

HegnarOnline refererte onsdag til et intervju i Finansavisen med analytiker Teodor Nilsen i Argo Securities. Han er skeptisk til Norse Energys avtale om å kjøpe eiendeler i Barnett-formasjonen . Hovedsakelig fordi han mener at avtalen ikke gir strategisk mening. Mer om det her.Investor Arne Fredly, som har eierinteresser i prosjektet gjennom et konvertibelt lån til selgeren Spice/Paris, har overfor Finansavisen hevdet at det går an å bore 350-400 brønner på feltene.Ifølge Finansavisen tror Nilsen det vil være i tetteste laget. Ved å ta utgangspunkt i en brønntetthet på rundt 100 acres per brønn, ser Nilsen for seg at selskapet vil kunne bore rundt 180 brønner. Bakgrunnen for at Nilsen velger å benytte dette anslaget er at det er usikkerhet knyttet til teknologien (simofracking) som skal benyttes.- Vi vet ikke den eksakte kostnaden eller effektiviteten knyttet til simofracking, skriver han i en oppdatering.Fredly presiserer onsdag overfor HegnarOnline at han har fullt belegg for anslaget sitt.- Mine uttalelser er basert på anslag fra vår partner på Barnett, EOG Resources. De er et børsnotert amerikansk selskap med en markedsverdi på 146 milliarder kroner, som har strenge krav til rapportering. De har anslått at simofracking best kan opereres med en brønntetthet på 40-50 acres per brønn. Noe som igjen betyr at det vil være mulig for Norse å bore 350-400 brønner. Alle som er i tvil kan gå inn på EOG sin hjemmeside og lese dette selv, sier Fredly til HegnarOnline.Fredly presiserer også at han mener at kostnaden per brønn vil ligge i intervallet 2-2,5 millioner dollar.- Prisen ligger i dag på rett i overkant av to millioner dollar per brønn. Vi tar høyde for at prisen vil øke, men mener Norse ligger trygt på oversiden med sitt anslag på 2,5 millioner dollar per brønn, sier investoren til HegnarOnline.