Gerdt Larsens 1,8 mrd. kan bli strøket

Bostyret i PetroMena-døtre i USA er lei av å vente, og ber retten slette krav på inntil 1,8 milliarder fra Berge Gerdt Larsens selskaper.

Investor Berge Gerdt Larsen - Foto: Finansavisen

Rettsprosessene etter norgeshistoriens største konkurs pågår for fullt i New York, Singapore og Norge, og konfliktnivået er høyt, skriver Finansavisen.Bostyret i de tre PetroMena-døtrene Petrorig 1, 2 og 3 - en gruppe advokater i Bank of America på Manhattan - har fått inn over 130 usikrede krav som beløper seg til milliarder, deriblant 1,8 milliarder kroner tre Larsen Oil and Gas (LOG)-selskaper mener å ha krav på, ifølge rettsdokumenter fra New York.LOG var forretningsfører for selskapene.For å ta stilling til kravene, har bostyret i 8 måneder krevd regnskaper, bankutskrifter og kontrakter relatert til PetroRig 1, 2 og 3 utlevert fra LOG Singapore og LOG Storbritannia, men lite har ifølge avisen funnet veien over Atlanteren.Før høringen i New York 15. april har bostyret bedt konkursdommer James M. Peck om å slette LOG-kravene. Går Peck med på dette, kan krav på 1,8 milliarder kroner forsvinne med et pennestrøk, skriver Finansavisen.Men i en e-post til avisen skriver juridisk rådgiver Ørnulf Samdal at "det har vært en viss utlevering av regnskapsmateriale som skulle være tilstrekkelig for boene i USA".