Hva skjer med Petrolia-aksjene?

Hva skjer med Petrolia Drilling-aksjene konkursrammede Petrojack eide?

Tidligere CEO Bernt Skeie i Petrolia Drilling. Foto: Finansavisen.

Pareto er ifølge Reuters oppnevnt som rådgiver for å undersøke strategiske alternativer for Petrojacks beholdning på 253 millioner aksjer i Petrolia Drillilng, noe som tilsvarer 24,99 prosent av selskapet. Aksjene er til dagens børskurs på 32 øre verdt knapt 81 millioner kroner.Mandag ble det kjent at styret i Petrojack ASA hadde besluttet å begjære selskapet konkurs.Petrojack hadde siden november 2009 vært ute av stand til å betjene rentene på sine lån. Selskapet mislyktes også med å betjene sin annen gjeld som er forfalt, inkludert skatt som forfalt i desember 2009 og januar 2010.Det er blitt spekulert i at Berge Gerdt Larsen vil forsøke å overta aksjene i Petrolia Drilling fra konkursboet og at det er årsaken til at han har solgt DNO aksjer for nær 105 millioner kroner de siste dagene.Gjennom Independent Oil & Resources kontrollerer Berge Gerdt Larsen 19,5 prosent av Petrolia Drilling. 3. største aksjonær i Petrolia Drilling er DNO Invest, med styreleder Berge Gerdt Larsen i spissen. DNO Invest sitter med 2,32 prosent av aksjene i Petrolia.