Interoil fikk grønt lys av aksjonærer

Det har ikke kommet innsigelser fra Interoil-aksjonærer i forbindelse med refinansiering.

Dollarsedler - Foto: AP

Styreleder i Interoil Exploration Mårten Rød orienterte i dag generalforsamlingen i InterOil Exploration om statusen i forbindelse med refinansiering av selskapet.Ingen aksjonærer fremsatte noen innsigelser mot refinansieringen.Rød fortalt om positiv kontakt med lokale banker i Peru og Columbia.Norsk Tillitsmanns konkursprosess mot Interoil E&P er tidligere blitt avvist av Namsfogden.Dette går frem av selskapets protokoll fra dagens generalforsamling.