Nye Solstad Offshore-oppdrag

Statoil og Petrobras inngår avtaler med Solstad Offshore.

Foto: Solstad Offshore

Statoil ASA har ifølge Solstad Offshore erklært opsjon for forlengelse av kontrakten for plattformsupply-skipet (PSV) "Normand Skipper" for ett år fra april 2010. Dette er den første av i alt to årlige opsjoner.NOR Offshore Ltd (NOR), 50 prosent eid av Solstad Offshore ASA, har inngått en langsiktig befraktningsavtale med Petrobras SA for leie av AHTS-skipet Nor Sun. Operasjonsområde vil bli Brasil. Avtalens varighet er 3 år med oppstart i juni 2010.