Oljeproduksjonen steg i februar

Oljeproduksjonen på norsk sokkel steg fra januar til februar.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Oljedirektoratet opplyser om en gjennomsnittlig dagsproduksjon i januar 2010 på ca. 1.988.000 fat olje, ca. 282.000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 72.000 fat kondensat - totalt 2.342.000 fat væske. Oljeproduksjonen ble dermed litt høyere enn de foreløpige tallene viste.Gassproduksjonen estimeres til 9,7 milliarder kubikkmeter gass.Samtidig viser foreløpige tall en gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel på 2,007 millioner fat olje i februar. NGL og kondensater estimeres til 0,326 millioner fat per dag.Les mer her.