Skal bygge oljebrønner rimeligere og raskere

Statoil vil bygge ut et økende antall små olje- og gassbrønner de kommende årene. Det er nødvendig for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå.

Statoils konsernsjef Helge Lund - Foto: Statoil

For å få lønnsomhet i mindre brønner må utbyggingen skje raskere. Det må også utvikles rimeligere løsninger.- Målet vårt er å halvere tiden fra funn til produksjon for enkle felt på norsk sokkel, sier Ståle Tungesvik, leder for Reserve- og forretningsutvikling i Statoil.Under selskapets energiseminar i Bergen tirsdag fortalte han at Statoil har plukket ut fire funn gjort i 2009 som skal settes i produksjon allerede i 2012. Dette er mulig gjennom mer rasjonell tids- og ressursbruk og ved å bruke standardutstyr. Alle fire bygges ut som satellitter til eksisterende produksjonsanlegg i Nordsjøen.Geir Slora, direktør for Boring og brønn i Statoil, forteller at selskapet de to siste årene har gått systematisk til verks for å øke effektiviteten i bore- og brønnoperasjoner. Dette har blant annet ført til at det nå bores 85 meter per dag mot tidligere 60 meter, og brukstiden for boreriggene har økt.- Dette høres kanskje ikke så mye ut, men det har gitt oss 30 nye brønner de siste årene, sier Slora. (©NTB)