Skal dele ut minst 100 olje-blokker

Tirsdag melder Olje- og energidepartementet at de foreslår at 21. lisensrunde på norsk kontinentalsokkel skal omfatte 100 blokker eller deler av blokker.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Tirsdag melder Olje- og energidepartementet at de foreslår at 21. lisensrunde på norsk kontinentalsokkel skal omfatte 100 blokker eller deler av blokker.Før tildelingen av blokkene kan finne sted, skal det avholdes offentlig høring.Totalt har 43 forskjellige selskaper nominert til sammen 307 blokker til 21. runde, hvorav 138 var nominert av to eller flere selskaper.Ifølge pressemeldingen foreslås det lisenser i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.Les hele meldingen fra Olje- og energidepartementet her.