- Ulovlig bud på GTB

Styret i GTB mener fremsatt tilbudet er ufullstendig og ikke i samsvar med verdipapirhandellovens regler.

Foto: Norges Bank

Styret i Global Tender Barges ASA (GTB) har sendt ut en melding hvor de refererer til et fremsatt tilbud formidlet av Argo Securities fra en ikke navngitt tilbyder til GTBs aksjonærer 8. mars 2010 klokken 17.36. Styret i GTB er av den oppfatning at tilbudet som fremsatt er ufullstendig, ikke i samsvar med blant annet verdipapirhandellovens regler om frivillige tilbud, prospektplikt og god forretningsskikk.Styret har vært i kontakt med Oslo Børs som har uttrykt at de umiddelbart vil se nærmere på saken.I lys av dette er det styrets anbefaling til aksjonærene at det fremsatte tilbudet ikke aksepteres før det foreligger en avklaring. Styret vil holde aksjonærene orientert, heter det.