- Verden kommer til å trenge mer olje

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy mener verdens behov for olje er stigende.

Foto: iStockphoto

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, Energy Information Administration (EIA), har nå hevet sitt anslag for verdens etterspørsel eter olje i 2010 og 2011.Estimatene er oppjustert med henholdsvis 0,21 millioner og 0,20 millioner fat per dag.Dette fremgår av en rapport som offentliggjort tirsdag kveld.EIA forventer nå at oljeetterspørselen vil være på 85,51 millioner fat per dag i 2010 og 87,06 millioner fat per dag i 2011.