Noreco slipper produksjonstall

Noreco rapporterer om en olje- og gassproduksjon på nesten 14.000 fat oljeekvivalenter per dag i mars.

Nini East: Pressebilde fra Noreco
Energi

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder om en olje- og gassproduksjon på 13.650 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mars 2010. Netto realisert pris var 76 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. For første kvartal som helhet ble produksjonen 11.375 fat oe per dag, med en gjennomsnittlig realisert pris på 73,50 dollar per fat.Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området var 18.450 fat oe per dag (7.300 fat oe netto til Noreco). Dette var lavere enn potensialet, og skyldes i hovedsak innkjøringsproblemer i forbindelse med gassprosessering av Nini Øst-produksjonen på Siri-plattformen. Produksjonsnivået på Siri var på 8.000 fat per dag (4.000 netto).Brage produserte 35.000 fat oe per dag (4.250 netto). Boringen av den andre brønnen på feltet for året er nå fullført, brønnen vil bli benyttet for vanninjeksjon og forventes å bli satt i produksjon i løpet av andre kvartal.Syd Arne-produksjonen var stabil på 23.600 fat per dag (1.550 netto) med høy regularitet.Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 200 og 350 fat oe per dag.Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser, fremgår det av meldingen.

Nyheter
Børs