Macondo - MC252 reservoiret - var anslått å inneholde 50 millioner fat olje, og planen til BP var at de skulle hente ut 15 - 25.000 fat hver dag i nær 7 år.Det betyr at med en oljepris på 80 dollar fatet var det beregnet å være olje for 25,2 milliarder kroner i brønnen. Den gangen beregningen ble gjort var det trolig ansett å være god butikk. Boringen av brønnen var for eksempel anslått til å ta 21 dager til en pris på 450.000 dollar dagen, totalt 60 millioner kroner.Men det var før oljen løp løpsk, skandalen var et faktum og milliardene også begynne å renne ut for BP.Oljekatastrofen i Mexicogolfen hadde pr. 21. juni kostet oljeselskapet BP 2 milliarder dollar - tilsvarende 12,5 milliarder kroner.Om det nå lekker 100.000 fat hver dag, BP ikke klarer å stoppe den og brønnen fortsetter på samme nivå, med samme trykk som nå (11 - 12.000 psi), vil det i så fall kunne ta minimum 500 dager før brønnen er tom.Det samles imidlertid opp en del olje hver dag, og 20. juni ble det visstnok samlet opp 23.290 fat olje. Det bringer totalen av det som er samlet opp, i perioden 4 - 20. juni, opp i 274.857 fat olje.Det blir imidlertid bare for et musepiss i havet å regne sammenlignet med utslippet, og allerede nå er 225.290 kvadratkilometer (86,985 square miles) av Mexicogulfen stengt for fiske. Det tilsvarer,
, 36 prosent av hele gulfen!Til sammenligning kan det nevnes at det utgjør nær , som er på 385.199 km². Av dette utgjør Svalbard 61 020 km² og Jan Mayen 377 km². Uten Svalbard og Jan Mayen tilsvarer den stengte delen av gulfen 70 prosent av Norges flateinnhold! (legg merke til hvor nært oljen begynner å komme Floridas strender)