Boringen av avlastningsbrønnene, som skal gjøre det mulig å stoppe den løpske brønnen i Mexicogulfen, startet allerede for over en måned siden og ser ut til å gå etter planen.Den primære avlastningen, som ble påbegynt 2. mai, var kommet 15.836 fot ned pr. 19. juni,. Den andre ble påbegynt 16. mai og var kommet 9.898 fot ned pr. 20. juni.De to skal etter planen treffe den løpske brønnen på rundt 18.000 fot, tilvarende nær 5,5 kilometer under havoverflaten!Når de treffer den opprinnelige brønnen vil det bli pumpet sement ned i brønnen for å forsegle den.