Dommeren som opphevet president Barack Obamas boreforbud i Mexicolgulfen rapporteres av en rekke medier onsdag å sitte med aksjer i Transocean og en rekke andre selskap i oljeindustrien.Mandag opphevet dommeren,presidentens 6 måneders forbud mot boring i gulfen. Begrunnelsen var at det ikke var bevist at all boring på store dyp var like farlig som den BP drev med.