Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) har gjennomført en rettet emisjon på 28 millioner aksjer. Emisjonskursen var 7,00 kroner, fastsatt gjennom en book-building-prosess.Bruttoprovenyet bll dermed på 196 millioner kroner.Mandag sluttet kursen på 8,08 kroner, etter en oppgang på hele 128 prosent på meldingen om en gigantisk kontrakt.Emisjonskursen ligger dermed 13 prosent lavere enn sluttkursen.EMGS handles i dag ex retten til å delta i reparasjonsemisjonen.