Dolphin Drilling Ltd., et datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har ifølge en melding inngått en kontrakt med BP Exploration Operating Company Ltd. for bruk av den halvt nedsenkbare boligriggen Borgholm Dolphin. Kontraktsperioden er ni måneder med forventet oppstart første kvartal 2011 og gjelder arbeid på Andrew-feltet i britisk sektor.Estimert kontraktsverdi er om lag 55 millioner dollar. BP har en total opsjonsperiode i kontrakten på fire måneder. Hvis BP velger å utøve alle opsjonene vil kontraktsverdien øke til rundt 79,5 millioner dollar.