Russland vil at BP skal garantere at det russiske joint venture-selskapet TNK ikke vil bli berørt av kostnadene ved oppryddingen etter oljelekkasjen i Mexicogolfen. Det sier Russlands ambassadør til Storbritannia.- Vi vil følge med på hvordan situasjonen kommer til å påvirke BPs overordnede strategi og hvordan den vil berøre joint venture-selskapene. Vi vil ha garantier, sier Juri Fedotov.Så langt har Russland, ifølge Fedotov, fått forsikringer om at krisen sannsynligvis ikke vil påvirke selskapet i andre deler av verden.25 prosent av BPs oljeutvinning på verdensbasis kommer fra Russland - enten direkte eller gjennom TNK. BP eier 50 prosent av selskapet, mens russiske investorer eier den andre halvparten.