Strukturen til BPs sperrede fondskonto og aggressive kutt i investeringer vil gjøre det mulig for BP å takle utbetalingen av penger i forbindelse med skadene som er påført Mexicogulfen, mener Goldman Sachs ifølge Dow Jones Newswires.Oljeselskapet har gått med på plassere 20 milliarder dollar på en sperret konto for å dekke skadene etter oljekatastrofen.- Den totale størrelsen på skadene er imidlertid ikke klar og fondskontoen representerer ikke noe tak for BPs utgifter i området, poengterer Goldman Sachs som mener at det totale skadeomfanget er meget usikkert og opererer selv med 34 milliarder dollar i sin estimat.Goldman Sachs mener at risk-reward-forholdet for BP-aksjen for øyeblikket ligger noe mot oppsiden, men velger å opprettholde sin nøytral-anbefaling på aksjen da de mener at Royal Dutch Shell og Statoil har et bedre risk-reward-forhold. GoldmansSachs har et kursmål på BP-aksjen på 580 pence. Aksjen ble sist omsatt torsdag for 360 pence.