Ifølge Standard Charter kan borestansen i USA påvirke utnyttelsesgraden på dypvannsrigger negativt med inntil ti prosentpoeng til 70 prosent, melder TDN Finans. Det vil også påvirke dagratene negativt.Borestansen på seks måneder kan sette inntil 26 rigger på vanndyp over 500 fot uten arbeid.Nedsiderisikoen for dagratene på dypt vann øker, slås det fast.