Selskapet skal utvikle prosjektet videre sammen med Lyse, Agder Energi og det sveitsiske energihandelsselskapet EGL.Intensjonen med NorGer er å knytte sammen det norske og det tyske hovedkraftnettet. Statnetts ambisjon er å kontrollere og koordinere alle norske interesser i strømkabelprosjekter mellom Norge og utlandet, opplyser selskapet i en pressemelding.Lyse, Agder Energi og EGL eier 16,67 prosent hver av NorGer.Statnetts leder, Auke Lont, sier at NorGer vil øke forsyningssikkerheten for strøm i tørre år, øke verdiskapningen knyttet til kraftproduksjon både i Sørvest-Norge og Norge som helhet, og legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon i både Norge og Tyskland.