Statoil og Marathon Petroleum Norge har inngått en avtale om bytte av andeler i Gudrun/Sigrun-funnene, Brynhild-prospektet og funnet 15/5-2 i Nordsjøen, skriver Statoil på sine hjemmesider.Avtalen er et rent bytte der Statoil mottar 8,2 prosent i Gudrun/Sigrun (PL 025) og Marathon Petroleum Norge 10 prosent i Brynhild-prospektet (PL 187) og 12,5 prosent i funnet 15/5-2 (PL 048) vest for Sleipner.Byttet fører til at partnerne i Gudrun/Sigrun og Brynhild får like eierandeler på de ulike feltene. Dette vil ifølge meldingen gjøre det lettere å utvikle området som en helhet og bidra til en optimal videreutvikling av Gudrun-området.