Hafslund hadde et resultat etter skatt på 546 millioner kroner i 2. kvartal 2010. I samme kvartal i 2009 hadde selskapet et overskudd på 167 milioner kroner.Resultat pr. aksjen var minus 2,80 kroner, mot 0,86 kroner i 2. kvartal 2009.Resultat før skatt var på minus 367 millioner kroner. I 2. kvartal 2009 hadde selskapet et resultat før skatt på 320 millioner kroner.Driftsresultatet var på minus 206 millioner kroner. Investeringen i REC belastet driftsresultatet med 747 millioner kroner i kvartalet. I samme kvartal i 2009 hadde selskapet et driftsresultat på 334 milioner kroner.Hafslund omsatte i 2. kvartal for 3.026 milioner kroner, opp 31,3 prosent fra 2.305 millioner kroner i samme kvartal i 2009.
Hovedpunkter i 2. kvartal 2010
    Investeringen i REC har belastet driftsresultatet med 747 millioner.Investeringen i REC har belastet driftsresultatet med 747 millioner.EBITDA på 786 millioner (eksklusive REC) er en forbedring på 42 prosent fra fjoråret.EBITDA på 786 millioner (eksklusive REC) er en forbedring på 42 prosent fra fjoråret.Alle etablerte operative enheter viser framgang sammenliknet med fjoråret.Alle etablerte operative enheter viser framgang sammenliknet med fjoråret.Høy kontantstrøm fra driften med 1485 millioner.Høy kontantstrøm fra driften med 1485 millioner.Hafslund er posisjonert for et felles nordisk sluttbrukermarked gjennom etablering i Sverige.Hafslund er posisjonert for et felles nordisk sluttbrukermarked gjennom etablering i Sverige.Tegnet 38,3 millioner REC-aksjer i fortrinnsrettsemisjonen - finansiert med delsag av 26 milioner gamle aksjer.Tegnet 38,3 millioner REC-aksjer i fortrinnsrettsemisjonen - finansiert med delsag av 26 milioner gamle aksjer.Hafslund har nå 89 millioner REC-aksjer tilsvarende en eierandel på 8,93 prosent.Hafslund har nå 89 millioner REC-aksjer tilsvarende en eierandel på 8,93 prosent.
2. kvartalsrapporten
I første halvår hadde Hafslund et resultat etter skatt på minus 1,52 milliarder kroner og et resultat pr. aksjen på minus 7,87 kroner.I første halvår 2009 hadde selskapet et resultat på 365 millioner kroner og et resultat pr. aksje på 1,87 kroner.