Den gjennomsnittlige væskeproduksjonen på norsk sokkel sank med 51.000 fat fra april til mai. Samtidig økte gassproduksjonen med 0,5 milliarder standard oljeekvivalenter.I mai ble det gjennomsnittlig produsert 2.197.000 fat væske (olje, NGL og kondensat), en nedgang på 51.000 fat fra måneden før, melder Oljedirektoratet.Den totale gassproduksjonen i mai var på 9 milliarder standard oljeekvivalenter.Den totale petroleumsproduksjonen hittil i 2010 er på 103 millioner oljeekvivalenter. Dette er 1,3 millioner mindre enn i samme periode i fjor.Foreløpige produksjonstall for juni viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på omkring 1.846.000 fat væske. (©NTB)