Frederik W. Mohns investeringsselskap Perestroika kjøpte 25. juni 700.000 aksjer i Songa Offshore, og kom da opp i 12 millioner aksjer i selskapet, går det frem av en børsmelding.Videre eier Frederik W. Mohn 4.000.000 aksjer i Songa Offshore, og i tillegg eier Frank Mohn AS 4.320.000 aksjer i selskapet. Perestroika eier 32,2 prosent av aksjene i Frank Mohn AS. Totalbeholdning i Songa Offshore per 25. juni blir 17.391.040 aksjer, tilsvarende 10,37 prosent av utestående aksjer.Per 12. juli er Perestroika ifølge meldingen oppe i 12.252.596 aksjer i selskapet. Frederik W. Mohn eier da totalt 17.643.636 aksjer i Songa.