- Lofoten kan gi 180 milliarder i utbygginger

Oljeselskapet Statoil uttaler onsdag at man kan få utbygginger verdt opptil 180 milliarder kroner i Lofoten, dersom myndighetene bestemmer seg for å satse på området.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Energi
Satsing på oljeleting i Lofoten kan gi mellom 150 og 180 milliarder kroner i utbygginger, uttaler Statoil til nettstedet onsdag.Det er Statoils Hege Marie Norheim, som jobber med opplysningsarbeid for Lofoten og arktiske områder, som sier dette.- Vi mener det ligger mellom 2 og 3 milliarder oljeekvivalenter i området. Oljedirektoratet mener det er reserver tilsvarende fem til seks Goliat-felt her, et felt som skal bygges ut for rundt 30 milliarder kroner. Kan vi få fem-seks slike utbygginger, vil det ha store ringvirkninger, det er klart, sier Norheim.5-6 Goliat-utbygginger tilsvarer med andre ord investeringer på opptil 180 milliarder kroner.Hun vil imidlertid ikke forskuttere noe som helst vedrørende selve beslutningen om det skal satses på området eller ei.- Dette er en politisk beslutning politikerne må ta. Alle partiene har vært tydelige på hva de mener, bortsett fra Ap, som ikke har bestemt seg. Vi forsøker å bidra med vårt syn angående faktagrunnlaget. Rapportene som ble lagt frem i april mener vi gir et godt bilde, sier Norheim.Statoil mener videre at tiden for de store utbyggingene er over, dersom ikke Lofoten blir satset på.- Det er mer å finne i Nordsjøen, men det er for det meste småfunn, og vil ikke føre til store utbygginger, sier Norheim.