- Jeg mener at planlegging av kraftutbygginger bør legges opp på samme måte som veiutbygginger. Der sikres god lokal medvirkning, og det er alltid en tredjepart som vurdere planene. Men det er ingen som av den grunn sår tvil om veimyndighetenes kompetanse, sier Solheim til Aftenposten.Han forteller at miljøverndepartementet og olje- og energidepartementet nå skal se på hvordan disse delene av lovgivningen kan styrkes. Videre mener han at utbygginger av kraftlinjer bør inn i plan- og bygningsloven, slik at kommunene får større påvirkningskraft.Det er statseide Statnett som har stått bak de faglige vurderingene av den omstridte kraftlinjen i Hardanger. Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon til utbyggingen. (©NTB)