Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på minus 5,4 prosent (minus 155 milliarder kroner) i andre kvartal 2010, opplyser Norges Bank i en melding.- Det største fallet i aksjemarkedene var i Europa, der fondet har omtrent halvparten av sine aksjeinvesteringer. Nedgangen var i stor grad drevet av bekymringer rundt høy statsgjeld i noen europeiske land, finansieringsproblemer for bankene og frykt for et nytt økonomisk tilbakeslag, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), i meldingen.Fondets investeringer besto av 59,6 prosent aksjer og 40,4 prosent rentepapirer ved utgangen av andre kvartal. Den kvartalsvise avkastningen var på minus 9,2 prosent for aksjeinvesteringene og 1 prosent for renteinvesteringene, målt i internasjonal valuta. Fondets samlede avkastning var på linje med avkastningen til referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.Markedsverdien av fondet steg med 29 milliarder kroner til 2 792 milliarder kroner i andre kvartal. Et fall i kronekursen økte isolert sett markedsverdien med 149 milliarder kroner i kvartalet, og fondet fikk tilført 35 milliarder kroner fra Finansdepartementet. I motsatt retning trakk fondets negative avkastning markedsverdien ned med 155 milliarder kroner.Enkeltinvesteringen med det største verdifallet var i oljeselskapet BP, der aksjekursen ble halvert i andre kvartal. Selskapets oljeutslipp i Mexicogolfen etter eksplosjonen på boreriggen Deepwater Horizon 20. april er det største i USAs historie.