En enkelt dommer i Louisiana skal behandle alle de sivile erstatningssøksmålene mot BP etter oljesølet i Mexicogolfen.Det besluttet et dommerpanel i New Orleans tirsdag. Den føderale dommeren Carl Barbier skal ta hånd om alle de 77 søksmålene som til nå er reist mot det britiske oljeselskapet. Saksøkerne kommer fra i alt fem delstater: Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama og Florida.Begrunnelsen for å samle alle sakene hos én dommer, er å unngå forskjellsbehandling og gjøre rettsprosessen så effektiv som mulig.Sentraliseringen vil trolig også gjøre det lettere å samordne arbeidet med ledelsen i BPs eget erstatningsfond, skriver de sju dommerne i begrunnelsen for sin beslutning. (©NTB)