Seadrill-kontrollerte Seawell Limited går sammen med Allis-Chalmers Energy Inc. Transaksjonen er verdsatt til 890 millioner dollar inkludert gjeld. Det tilsvarer 5,46 milliarder kroner.Det sammenslåtte selskapet vil ha rundt 6.500 ansatte. Det blir anslått at selskapet vil ha årlige inntekter på 1,3 milliarder dollar i 2010.Saken blir oppdatert.