10. august 2010 utstedet Statoil ASA, med garanti fra Statoil Petroleum AS, følgende obligasjonslån :
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.250.000.000 til 3,125% rente med forfall 17. august 2017Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.250.000.000 til 3,125% rente med forfall 17. august 2017
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 5,100% rente med forfall 17. august 2040Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 5,100% rente med forfall 17. august 2040
Lånene er fulltegnet og ppgjørsdato er 17. august 2010. Det er forventet at Statoil ASAs obligasjonslån får kredittklassifisering Aa2 og AA- fra henholdsvis Moody's og Standard & Poor's.- Låneopptaket skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonene vil styrke selskapets finansielle fleksibilitet, heter det i meldingen.