- Dette er gode nyheter

- Dette er gode nyheter for norsk økonomi, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i OLF om SSBs siste investeringsprognose for olje- og gassvirksomheten.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Energi

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2011, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 148,8 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder mer enn ved forrige rapportering. Anslaget for 2010 er om lag uendret og utgjør 139,4 milliarder.Statistisk sentralbyrås investeringstelling for oljevirksomheten for 3. kvartal 2010 indikerer høy optimisme i oljeindustrien, mener Oljeindustriens Landsforening (OLF). Det nye anslaget for 2011 er på nær 149 milliarder, mens anslaget for 2010 fortsatt tangerer 140 milliarder kroner.- Investeringstellingens anslag om rekordhøye investeringene på norsk sokkel i 2011 kommer på et tidspunkt hvor flertallet av NHO-bedriftene venter redusert investeringsaktivitet. Dette er gode nyheter for norsk økonomi og understreker petroleumsnæringens rolle som sysselsettingsmotor i særklasse, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i OLF.Her finner du hele OLF-meldingen Her finner du SSB-meldingen