Mindre olje fra Norge i august

Tall publisert fredag viser at man produserte mindre olje på norsk sokkel i august enn i juli.

Statfjord-A plattformen - Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Energi

Tall publisert fredag fra Oljedirektoratet viser at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i august var på 1,619 millioner fat olje.I tillegg ble det produsert 204.000 fat NGL og kondensat.Dagsproduksjonen i juli var på 1,800 millioner fat olje pr dag.- Så langt i 2010 produserer vi fortsatt mer væske enn gass, men dersom man tar med NGL (som kommer fra gassproduksjonen) er over halvparten av produksjonen målt i oljeekvivalenter nå gass, heter det i en melding fra Oljedirektoratet.Gassproduksjonen kom inn på totalt 6,0 milliarder kubikkmeter gass i august.

Nyheter
Børs