Noreco selger feltandeler

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) selger sine eierandeler i de norske oljefeltene Oselvar og Enoch.

Scott Kerr (til høyre) - Foto: Finansavisen
Energi

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har inngått avtale om å selge sine eierandeler i de norske oljefeltene Oselvar og Enoch til Marubeni Corporation.- Norecos hovedoppgave er å finne olje og gass, og gjennom de siste årene har vårt utforskingsprogram gitt meget gode resultater i form av høy funnrate. Det endelige tegnet på suksess er imidlertid at vi evner å omskape våre funn til økonomiske resultater, som vi oppnår med denne transaksjonen. For Noreco vil dette salget også frigjøre finansielle og menneskelige ressurser, og dermed styrke vår evne til videre verdiskaping, sier administrerende direktør Scott Kerr i Noreco i en melding.Salgssummen er 43 millioner dollar etter skatt, med effektiv dato 1. januar 2010. I tillegg vil det finne sted et pro et contra oppgjør for 2010 når transaksjonen gjennomføres. Dette er estimert til å utgjøre omkring 200 millioner kroner netto til Noreco, og skyldes i all hovedsak påløpte investeringer i Oselvar-utbyggingen. Noreco vil også motta en andel av overskuddet fra Ipswich-funnet dersom en Plan for utbygging og drift (PUD) foreligger innen fem år etter avtalens inngåelse. Transaksjonen krever godkjenning av norske myndigheter.

Nyheter
Børs