PGS ser lysning

Petroleum Geo-Services (PGS) opplever bedring på flere felt i andre halvår.

Ramform Valiant - Foto: PGS

Petroleum Geo-Services (PGS) skriver i presentasjonsmateriale i forbindelse med Pareto Securities olje- og offshorekonferanse at man opplever at andre halvår bedrer seg når det gjelder kapasitetsutnyttelse, mindre verftsopphold, høyere forhåndsfinansiering og sterkere effekt fra GeoStreamer.