Produserte 10.475 oljeekvivalenter daglig

Norwegian Energy Company ASAs olje- og gassproduksjon i august 2010 var 10.475 fat oljeekvivalenter per dag.

Nini East: Pressebilde fra Noreco

Norwegian Energy Company ASAs olje- og gassproduksjon i august 2010 var 10.475 fat oljeekvivalenter per dag. Netto realisert pris var 74 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.Selskapet melder om at total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i august var 16.700 fat oe per dag (6.000 fat oe netto til Noreco).Produksjonsbrønnen SCB-1 er fortsatt nedstengt i påvente av reparasjonsarbeid som er berammet til oktober.Dette produserte hver av feltene i august:Brage produserte 23.000 fat oe per dag (2.900 netto), ned fra juli grunnet redusert regularitet og fortsatt nedgang fra Bowmore-brønnen.Syd Arne produksjonen var 19.000 fat per dag (1.250 netto), på linje med forrige måned.Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 150 og 175 fat oe per dag.NB! Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.