Statoil utøver en opsjon på ett års forlengelse av kontrakten med Aker Solutions på Mongstad-raffineriet i Hordaland. Anslått kontraktsverdi for 2011 er om lag 100 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.Arbeidet vil involvere rundt 120 ansatte fra Aker Solutions i Bergen.Raffineriet på Mongstad i Hordaland er et moderne, høyt oppgradert oljeraffineri med en kapasitet på 10 millioner tonn råolje per år. Raffineriet er det største i Norge.Omfanget av kontrakten for Aker Solutions er hovedsakelig mindre modifikasjoner for å øke robusheten og generelt forbedre anlegget ytterligere. Opsjonsperioden starter 1. januar 2011.Statoil tildelte Aker Solutions en rammeavtale for Mongstad-raffineriet i 2005. Resterende opsjoner i den løpende kontrakten for mindre modifikasjoner inkluderer en ett års-opsjon etterfulgt av en to års-opsjon.Det meste av råoljen som raffineres på Mongstad kommer fra norsk sokkel. Den største produksjonen er bensin, diesel, flydrivstoff og andre lette petroleumsprodukter. Mesteparten av produksjonen fra raffineriet går til eksport, særlig til det europeiske kontinentet.Kontraktspartene er Aker Solutions' datterselskap Aker Offshore Partner AS og Statoil ASA.