Aker Solutions melder om et resultat etter skatt på 330 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 480 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 380 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,17 kroner, mot 1,78 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet 1,39 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 476 millioner kroner, sammenlignet med 708 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 554 millioner kroner.Driftsresultatet ble 653 millioner kroner, mot 789 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 674 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 12.280 millioner kroner, sammenlignet med 12.565 millioner kroner i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 12.065 millioner kroner.Ordreinngangen i 3. kvartal var 11,9 milliarder kroner, opp fra 9,0 milliarder kroner i samme kvartal i 2009. Ved utgangen av 3. kvartal var ordrereserven på 58,5 milliarder kroner, en nedgang på 1,9 milliarder kroner fra utgangen av forrige kvartal. Beholdningen av kontanter og bankinnskudd falt med 1 milliard kroner i løpet av 3. kvartal og var ved utgangen av kvartalet på 1,53 milliarder kroner. På samme tid i 2009 var den på 3,19 milliarder kroner.Kontanstrømmen fra driften var på negative 315 millioner kroner, ned fra 2,4 milliarder kroner og en forverrring på 2,7 milliarder kroner fra samme kvartal i 2009.Kontantstrømmen fra investeringer var på negative 681 millioner kroner, ned fra negative 126 millioner kroner i fjor.Kontanstrømmen fra finansielle aktiviteter var på 218 milloner, opp fra negative 1,25 milliarder kroner, tilsvarende en forbedring på nær 1,5 milliarder kroner.