Styret i Bergen Group ASA har i dag vedtatt å bruke styrefullmakten som ble gitt av generalforsamlingen avholdt 20. oktober 2010 til utstedelse av et konvertibelt obligasjonslån på 120 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.Lånet kan konverteres til aksjer i Bergen Group ASA.Tilbakebetalingsdato for obligasjonslånet er 10. juni 2011 og renten for lånet er 3 måneder NIBOR + 3%.. Obligasjonslånet kan fra 11. mai 2011 konverteres til 10 millioner aksjer til en kurs på 12 kroner per aksje. Avtalen vil omfatte en opsjon for Bergen Group for tilbakekjøp av obligasjoner enten 1. desember 2010 eller 1 mars 2011, eventuelt idligere hvis dette er avtalt med obligasjonseierne.