Subsea 7 faller 0,8 prosent til 123,30 kroner i kjølvannet av dagens resultatfremleggelse.- Justert EBITDA er 10 prosent under forventning, men det viktigste avviket er på topplinjen. Men hvis du ser på hva de trenger for å nå fullårsinntektene, så ligger det nok i ordreboken for fjerde kvartal til at de kan gjeninnhente det, sier analytiker Haakon Amundsen i Handelsbanken til Reuters.- Så derfor er ikke rapporten så negativ, sier Amundsen.Han tror Subsea 7 vil få problemer med å nå estimatene for 2011.- Totalt sett er det en grei rapport, den skuffer litt på tredje kvartal, men de kan klare å ta tilbake det avviket i fjedre kvartal, så alt i alt en nøtytral rapport, men med litt nedside på 2011-estimatene på grunn av lav ordrebok, sier analytikeren.Amundsen har en akkumuler-anbefaling.