DNO International melder om en snittproduksjon på 24.956 fat olje pr dag på working interest-basis i tredje kvartal.Det opplyses at produksjonen fra Jemen var på 6.494 fat olje pr dag i tredje kvartal (working interest-basis), mot 6.808 fat pr dag i andre kvartal.Det ble realisert en snittpris på 77 dollar, ned fra 78 dollar pr fat i foregående kvartal.Kurdistan-produksjonen var 18.462 fat olje pr dag i tredje kvartal (working interest-basis), mot 8.940 fat i foregående kvartal.Produksjonen i Kurdistan falt fra 19.350 fat i august til 15.140 fat i september. Produksjonen vil falle ytterligere i oktober som følge av lavere lokalt aslg i Kurdistan.Det ventes en produksjon på 16-18.000 fat pr dag i oktober.