Flagger i Fredriksen-selskap

DnB NOR flagger aksjekjøp i Deep Sea Supply.

Deep Sea Supply - Foto: Selskapet
Energi

DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, har i dag oktober 2010 ervervet 55.299 aksjer i Deep Sea Supply Plc.DnB NOR-konsernet innehar etter ervervet 6.355.299 aksjer, tilsvarende 5,01 prosent av antall aksjer og stemmer i Deep Sea Supply Plc.

Nyheter
Børs