Subsea 7 har blitt tildelt en såkalt epic-kontrakt (engineering, procurement, installation & commissioning) av Total E&P UK Ltd. for utvikling av dypvannsgassfeltet Laggan Tormore vest for Shetland i Nordsjøen, går det frem av en børsmelding.Kontraktens verdi er estimert til over 250 millioner dollar.Oppstart for første fase er ventet i 2. kvartal 2012, andre fase i ventet 2. kvartal 2013.