Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er tildelt to lisenser, inkludert ett operatørskap i den 26. konsesjonsrunden på britisk kontinentalsokkel der søknadsfristen var 28. april 2010.Det er The Department of Energy and Climate Change (DECC) som har tildelt Noreco to lisenser, én som operatør i kvadrant 14 i nordlige deler av Nordsjøen og én som partner i blokk 16/23 nær grensen mellom Storbritannia og Norge. Kvadrant 14 inneholder prospekter og funn av reservoarer av Jura og lavere Krittalder nær Claymore-feltet, mens blokk 16/23 er av Jura- alderArbeidsplanen for lisensene inneholder i første fase kjøp av seismikk eller reprosessering av eksisterende data før det avklares om det skal bores brønner eller ikke, heter det i en melding.De tildelte lisenser kommer i tillegg til Norecos eksisterende feltportefølje på britisk sektor, som inneholder Huntington-feltet under utbygging samt fem letelisenser.