North Energy ASA har nå innhentet alle nødvendige godkjennelser for sitt oppkjøp av 11 prosent andel i produksjonslisensen PL 341 Stirby, fremgår det av en melding. Lisensen ligger i Nordsjøen om lag 25 km nord for Gudrun-feltet og nord øst av Brae-feltet.Boring av letebrønn på PL 341 Stirby-prospektet startet 16. august med riggen Songa Delta, og er nå i andre halvdel av ferdigstillelse.Dette er den andre brønnen som North Energy ASA borer som en del av et program på åtte brønner for perioden 2010-2012. Den første brønnen i dette programmet ble boret i PL 433 Fogelberg tidligere i år og påviste gass-kondensat.Eiere i lisens PL 341 Stirby er North Energy ASA (11prosent), sammen med Det norske oljeselskap ASA (operatør og 30 prosent), Wintershall Norge ASA (20 prosent), Marathon (12 prosent), GDF SUEZ E&P Norge AS (10 prosent), Bayerngas Produksjon Norge AS (10 prosent) og Talisman Energy Norge AS (7 prosent).