PGS melder om et resultat etter skatt på minus 41,1 millioner dollar i 3. kvartal 2010, mot pluss 23 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på minus 40 millioner dollar.Resultat per aksje ble minus 0,21 dollar, mot 0,12 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på minus 0,20 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble minus 28,1 millioner dollar, sammenlignet med pluss 68,4 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på minus 34 millioner dollar.Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med 27,6 millioner dollar, mot pluss 53 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på minus 33 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 296,4 millioner dollar, sammenlignet med 362 millioner dollar i 3. kvartal 2009. Analytikernes forventninger lå her på 297 millioner dollar.