Han mener at det ikke er belegg for å hevde at Eidsiva Energi og Troms Kraft fikk konsesjoner som gjenytelse.Riis-Johansen redegjorde for sin befatning med pengestøtten under høringen som kontroll - og konstitusjonskomiteen holdt tirsdag. Olje- og energiministeren gjentok i all hovedsak de svarene han tidligere i oktober ga skriftlig til kontroll- og konstitusjonskomiteen.- Verken gjennom e-poster eller på annen måte, skriftlig eller muntlig, er jeg blitt gjort kjent med pengegavene. Dem fikk jeg først vite om i september i år da Statistisk sentralbyrå la fram tall om partistøtte. Fornybarprosjektet til Sp er ikke noe tema for politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, framholdt Riis-Johansen.Hans statssekretær Sigrid Hjørnegård fastholdt at heller ikke hun hadde kjennskap til de omtalt pengegavene før SSBs oversikt ble lagt fram. Hun gjentok sin tidligere forklaring om at hun hadde besvart en e-post fra tidligere generalsekretær Ivar Egeberg, der pengestøtte ble nevnt, men at hun ikke hadde festet seg ved denne opplysningen.- Jeg svarte på denne e-posten, men den dreide seg om faktaopplysninger. Jeg registrerte ikke informasjonen om penger, og dette ble derfor heller ikke videreført til statsråden, forklarte Hjørnegård.Riis-Johansen sa han hadde bedt om en habilitetsvurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet, fordi det ble reist tvil om hvorvidt det var vikarierende motiver for å tildele Eidsiva Energi og Troms Kraft konsesjoner. (©NTB)